Cambridge School oferuje szeroką gamę kursów językowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb swoich Kursantów.
W naszej ofercie znajdują się zarówno kursy indywidualne, jak i grupowe; nastawione na naukę języka codziennego, branżowego oraz egzaminacyjnego. Lektorzy dostosowują tematykę oraz poziom zajęć do możliwości i wyznaczonego przez Kursantów celu. Staramy się, aby prowadzone w Cambridge School zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze i przynosiły widoczne efekty.


Język angielski

– kursy przygotowujące do egzaminów państwowych (test ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny)
– kursy przygotowujące do certyfikatów językowych (KET, PET, FCE, CAE, CPE, TELC, TOEFL, TOEIC)
– kursy konwersacyjne
– kursy rozwijające zdolności komunikacji branżowej
– kursy wakacyjne
– kursy dla dzieci
- kursy prowadzone przez native speakera


Język niemiecki

– kursy przygotowujące do egzaminów państwowych (ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny)
– kursy przygotowujące do certyfikatów językowych (Goethe-Zertifikat, WiDaF Basic, WiDaF)
– kursy konwersacyjne
– kursy rozwijające zdolności komunikacji branżowej
– kursy wakacyjne
– kursy dla dzieci
- kursy prowadzone przez native speakera


Język hiszpański

– kursy przygotowujące do egzaminów państwowych (ósmoklasisty, maturalny)
– kursy przygotowujące do certyfikatów językowych (DELE, Diploma Básico de Español, Diploma Superior de Español)
– kursy konwersacyjne
– kursy wakacyjne
– kursy dla dzieci


Język rosyjski

– kursy przygotowujące do egzaminów państwowych (maturalny)
– kursy przygotowujące do certyfikatów językowych (TRKI)
– kursy konwersacyjne
– kursy wakacyjne
– kursy dla dzieci
- kursy prowadzone przez native speakera